Nov 14, 2019 / by admin

Pogoji vadbe v Baletnem društvo Labod:

 • Vadba brez prijavnice ni možna, s podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji vadbe v Baletnem društvo Labod in se z njimi strinjate.
 • Vadba poteka skozi celo šolsko leto in je plačljiva.
 • Mesečni obrok za vadbo je preračunan na število ur v celoletnem vadbenem obdobju (šolsko leto), zato so mesečni obroki enaki za vsak mesec ne glede na različno število ur v posameznem mesecu.
 • V času šolskih počitnic in uradnih praznikov vadba odpade. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
 • Mesečni prispevek se ne spremeni, v kolikor se otroci ne udeležijo vadbe zaradi šolskih obveznosti (šola v naravi, tečaji plavanja, izleti ipd.) oz. bolezni.
 • Zaradi bolezni vaditelja, ko res ni mogoče organizirati zamenjave, lahko vadba odpade, vendar največ 2x v šolskem letu. Obvestilo o vadbi pravočasno pošljemo staršem na elektornski naslov ali sms sporočilo.
 • NEPLAČILA/NEREDNO PLAČEVANJE: Pri vpisu v redni program in kadar plačila ne prejmemo do roka zapisanega na izdanem računu, nadaljnje obiskovanje programa ni več mogoče. Celoletno in polletno plačilo se poravna najkasneje po 30 dneh izdanega računa. Ob izdanem opominu je zaračunan tudi strošek opomina.
 • Vse cene veljajo za eno osebo, razen za individualne ure družabnih plesov in poročni plesni tečaj, kjer velja cena za plesni par. Plesni tečaji se plačajo najkasneje pred drugo vadbeno uro.
 • Račun za programe prejmete preko e-pošte in plačate z nakazilom na transakcijski račun.
 • Vsi udeleženci programov, v primeru mladoletnega udeleženca pa njegovi starši ali zakoniti zastopniki morajo obvezno javiti, če v roku 30 dni od pričetka obiskovanja izbranega plesnega ali drugega programa, niso prejeli računa za udeležbo v izbranem programu.
 • Vse vadbe se lahko preizkusijo brezplačno kadarkoli med letom.
 • DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o DDV, ga ne plačate.

POPUSTI:

 • popusti se ne seštevajo,
 • – 15% za drugega ali več vpisanih otrok
 • – 10% za študente in upokojence
 • – 10% redne cene za starše otrok, ki so vpisani v naše tečaje,
 • popustov zaradi odsotnosti ni, razen kadar gre za odsotnost najmanj 2 x zaporedoma za programe  in samo na podlagi zdravniškega opravičila, katerega kopijo je potrebno poslati na info@balet-labod.si v roku 14 dni od prvega obiska po zdravljenju oz. najprej do zadnje vadbe v mesecu saj gredo v obdelavo računi. Opravičeno odsotnost upoštevamo od redne cene mesečnega obroka in ne od cene “celoletnega programa” oz. najkasneje zadnjo vadbo v mesecu. Odsotnosti pri odraslih tečajih ne upoštevamo pri plačilu.

VPIS-IZPIS:

Udeleženec je vpisan v izbrani program, ko se udeleži vsaj dveh terminov in ko izpolni prijavnico, jo podpiše sam ali v primeru nepolnoletnosti, podpiše njegov starš/zakoniti zastopnik in jo v pisni obliki odda izvajalcu programa na lokaciji, kjer se izvaja. Prvi termin kateregakoli skupinskega programa je brezplačen, če udeleženec s programom ne nadaljuje.

Udeleženec se iz programa izpiše tako, da po mailu na info@balet-labod.si pošlje izjavo o izpisu iz katerega je razvidno za katero osebo gre. Do dneva prejema izpisne izjave, se udeležencu zaračunava mesto v skupini oz. se mu izstavi račun kot je zapisano na prijavnici, za cel sklop.

Vadba se NE ZARAČUNA le v primeru, če udeleženec preneha z vadbo na začetku meseca. 

Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere vaditelj in društvo nimata vpliva, vaditelj in društvo ne odgovarjata.

Prijavnica je uradni dokument in šteje kot pogodba med izvajalcem izbranega programa in osebo, ki se vpisuje oz. njegovimi starši/skrbniki kadar se vpisuje mladoletna oseba.

Če vaditelj pobere otroka iz vrtca morajo starši oz. skrbniki urediti pooblastilo za prevzem otroka. VADBA SE IZVAJA OB ZADOSTNEM ŠTEVILU PRIJAV.

Preskoči na orodno vrstico